LATEST NEWS
  • 2018 6U Fall Ball Schedule

    2018 ATBA 6U FALL BALL SCHEDULE    FIELD #2   9-17-18 6:00 pm – Pirates vs. Gators 7:00 pm – Astros vs. Braves   9-24-18 6:00 pm – Gators vs. Astros 7:00 pm – Braves vs. Pirates   10-1-18 6:00 pm ... More
  • 2018 8U Fall Ball Schedule

    2018 ATBA 8U FALL BALL SCHEDULE                           FIELD #1   9-17-18 6:00 pm – Astros vs. Pirates 7:15 pm – Pirates vs. Rangers   9-24-18 6:00 pm – Astros vs. Pirates 7:15 pm – Rangers vs. As... More
  • 2018 10U Fall Ball Schedule

    2018 ATBA 10U FALL BALL SCHEDULE                        FIELD #4   9-17-18 6:00 pm – Rangers vs. Mud Dawgs 7:30 pm – Aces vs. Ballers   9-24-18 6:00 pm – Mud Dawgs vs. Aces 7:30 pm – Ballers vs. Rang... More